Kontakt oss

Rådgivning

Hvordan står det egentlig til med driften, trenger en kontantstrømsanalyse, et drifts – eller likviditetsbudsjett. Skal det utarbeides selskapsdokumentasjon iht. lovkrav. Hva med fisjon / Fusjon?

Utarbeidelse av Årsregnskap og Skattedokumenter/ Skattemelding?

Vi kan hjelpe deg med alt dette og mye mer!